Dzieła

Kościół jest posłany do świata, a jednak nie należy i nie upodabnia się do świata. Kościół zwraca się do świata, aby głosić Słowo.

To jest właśnie życie zakonne w swoim podwójnym wymiarem: kontenplacyjnym i apostolskim.
Człowiek daje się pochwycić modlitwie i posłać, aby głosić świadectwo. Jest to możliwe dzięki przemianiającemu działaniu Boga w nas!

Im bardziej otwieramy się na wymiar relacji z Bogiem, tym bardziej stajemy się uważne na wymogi Kościoła i rowijamy nasze wewnętrzne życie postrzegając rzeczywistość oczyma Wiary.

Właśnie takie spojrzenie uzdalnia nas do odkrywania wszędzie Bożych zamiarów.
W każdym rodzaju podejmowanej posługi dzielimy się osobistym doświadczeniem spotkania z Bogiem.

Naszym celem i dążeniem, jako Karmelitanek Dzieciątka Jezus, jest trwać w głębokiej relacji z Bogiem oraz służyć najbiedniejszym braciom i siostrom potrzebującym duchowej i materialnej pomocy, dając świadectwo doświadczanej Bożej miłości przez czynną posługę.

Swoje apostolstwo rozpoczęłyśmy na terenie Sosnowca od opieki nad bezrobotnymi, biednymi, sierotami i chorymi.

W okresie II wojny światowej szeregi zgłodniałych śpieszyły do naszego domu gdzie siostry zorganizowały "Kuchnię dla biednych", a dla dzieci Dom Dziecka. W tym czasie również więźniowie i partyzanci byli otoczeni modlitwą i materialną opieką sióstr

Dzisiaj ważnymi wymiarami dawania świadectwa naszego życia oddanego Bogu, jest konkretna posługa w pracy duszpasterskiej.
Jako katechetki, organistki, zakrystianki, siostry parafialne, prowadzące przedszkola, ochronki, domy rekolekcyjne, na misjach pragniemy naszym stylem życia wskazywać na priorytetowe miejsce Królestwa Bożego w codzienności.