Warsztaty

Warsztat Terapii Zajęciowej w Siemiatyczach

Warsztat ten jest placówką pobytu dziennego, czynną od poniedziałku do piątku
dla osób, które ukończyły 18 lat, mają orzeczony znaczny lub umiarkowany
stopień niepełnosprawności i posiadają wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.