Formacja

Powołanie na drogę rad ewangelicznych rodzi się z wewnętrznego spotkania z miłością Chrystusa. Spotkanie z tą miłością staje się czymś na wskroś osobistym. Wezwanie Boga odwołuje się zawsze do ludzkiej wolności. Chrystus mówi: "Jeśli chcesz..." (Jan Paweł II)

Odpowiedzią na miłość jest podjęcie drogi ku zjednoczeniu z Nim. Ten proces, rozłożony w czasie, nazywamy formacją.

Ponieważ głównym celem formacji do życia zakonnego jest "zanurzenie w Bożym doświadczeniu".

Przechodzi ona poszczególne etapy, ale tu na ziemi nigdy się nie kończy.

Formacja w naszym Zgromadzeniu dokonuje się w kilku etapach przedtawionych w menu po lewej stronie.