Aspirat

Jest pierwszym etapem formacji. Trwa nie dłużej niż dwa miesiące.

Aspirantki spędzają ten czas przed klauzurą, choć łączą się ze wspólnotą do której chce należeć w modlitwie, pracy i odpoczynku.
Aspirantka przygląda się wspólnocie, a wspólnota przygląda się jej.
Jest to czas zadania sobie na nowo pytań o to kim jest dla mnie Jezus; o motywację podjętej decyzji; o to czego spodziewam się po życiu zakonnym. Jest to także czas zmagania się z tęsknotą, bo przecież jest się już na dobre poza domem rodzinnym.