Juniorat

W naszym Zgromadzeniu składa się śluby zakonne czasowe i wieczyste.

Okres ślubów czasowych trwa 5 lat i nazwany jest junioratem, czyli okresem profesji czasowej, po którym następuje profesja wieczysta.

W czasie junioratu formacja zmierza do prowadzenia głębiej życia właściwego dla Zgromadzenia oraz pełniejszego i aktywnego wprowadzenia w coraz doskonalszą realizację jego misji w Kościele świętym. Jest to czas dalszej formacji zarówno życia duchowego jak i odpowiedniego kształcenia i przygotowania praktycznego do zadań Zgromadzenia.