Nowicjat

Czas nowicjatu jest okresem pełnego wprowadzenia w życie zakonne. Zmierza on do głębszego poznania powołania właściwego dla Karmelu Dzieciątka Jezus. Siostry nowicjuszki doświadczają sposobu życia karmelitanki. Mają możliwości uformowania umysłu i serca w duchu dziecięctwa Bożego oraz potwierdzenia swoich intencji.
Nowicjat jest niezastąpionym i szczególnym okresem formacji, ponieważ nowicjuszka poprzez specyficzny styl życia instytutu zaczyna dawać osobistą odpowiedz na powołanie Chrystusa.
Jest to czas poznania i utożsamienia się z tym, co powołanie karmelitańskie uważa za główne i nieodzowne w rozwoju doskonałej miłości i zjednoczenia się z Bogiem przez miłość.

Dom nowicjatu jest wspólny dla wszystkich prowincji.