Postulat

W czasie postulatu kandydatkom umożliwia się głębsze rozpoznanie powołania poprzez lepsze poznanie siebie i instytutu zakonnego.
W Karmelu Dzieciątka Jezus postulantki zostają wprowadzone w charyzmat Zgromadzenia ucząc się postępować w duchu i drodze dziecięctwa Bożego zgodnie z ewangelią i praktyką życia św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
Postulat zasadniczo trwa rok i odbywa się w domu formacyjnym.

Dom postulatu jest wspólny dla wszystkich prowincji.