Hymn

Jeden duch dziecięctwa nas łączy
Jeden cel zgromadził nas tu.
Jedno Bóg zapalił nam słońce,
Jeden chór radośnie niech brzmi.

Ref. W Dzieciątka Karmelu,
Jak w Betlejem Bóg rodzi się w nas.
Śpiewajmy z weselem
Bo nadziei i wiary trwa czas.

Jedna prosta droga przed nami
Tam gdzie Bożej stopy jest ślad.
Chociaż nie usłana kwiatami,
Karmel na niej wyrósł jak kwiat

Jeden Ojciec wszystkie nas stworzył,
Jedną wspólną Matkę nam dał.
Zbawia nas jedyny Syn Boży
W Sercu swym nas wszystkie mieć chciał.