Plan dnia

„Zapytujesz mnie, jakie są moje zajęcia w karmelu.
Mogłabym powiedzieć, że dla karmelitanki istnieje tylko jedno:
Miłować – modlić się.
Lecz, choć żyję już w niebie, ciało przebywa jeszcze na ziemi,
więc musi – cała oddając się Miłości– pracować, by spełnić wolę Tego, który dla naszego przykładu sam pierwszy pracował.”

– bł. Elżbieta


Zaczynamy nasz dzień od modlitwy wcześnie rano.

Pozostałą część dnia dzielimy pomiędzy: pracę, modlitwę i odpoczynek.

Na modlitwie spotykamy się jeszcze:
- w południe
- wieczorem
- przed spoczynkiem.

Nasza modlitwa wspólna w kaplicy to odmawiana modlitwa brewiarzowa (Jutrznia, Godzina czytań, Modlitwa w ciągu dnia, Nieszpory, kompleta)
Jedna godzina rozmyślania
różaniec
czytanie duchowe.

Dwa razy w ciągu dnia, po obiedzie i kolacji, spędzamy czas razem na rekreacji (około dwóch godzin dziennie).

Czas od godz. 14.00 do 15.00 każdego dnia to tzw. godzina milczenia, którą każda siostra może wykorzystać wg swoich potrzeb.

Resztę dnia poświęcamy na pracę.