Strój

Strój zakonny Karmelitanki Dzieciątka Jezus: brązowy długi habit przepasany skórzanym brązowym pasem z różańcem z lewej strony, na habicie brązowy szkaplerz, pod szkaplerzem krzyżyk profesyjny, na głowie biała toka i czarny welon. Poza tym biały płaszcz zakładany podczas liturgii.

„...szata, którą odziana Karmelitanka Dzieciątka Jezus przez modlitwę i umartwienie przygotowuje się do kontemplacji i zjednoczenia z Bogiem.
Ale jest i znak zewnętrzny tego wysokiego powołania - suknia zewnętrzna.
Tą suknią jest szkaplerz święty.
Szkaplerz, suknia Karmelu i jego powołania jest darem Matki i Królowej Karmelu. W każdej Karmelitance nim odzianej ma się odbijać i rozwijać życie Maryi.
Poza tym suknia zakonna jest i zawsze będzie znakiem łaski powołania, znakiem braterstwa, orędziem pokoju, miłości i znakiem zbawienia. W Zgromadzeniu Karmelitanek Dzieciątka Jezus będzie ona jeszcze suknią dziecięctwa duchowego”
(słowa O. Anzelma Gądeka, Założyciela)